VERLINDEN & HOUTSAEGER , Geassocieerde notarissen te Sint-Niklaas

 

VERLINDEN & HOUTSAEGER

Geassocieerde notarissen te Sint-Niklaas

In de context van "woninghuurwet" vindt u op notaris.be nog volgende 15 artikels.

1 Woninghuur - Aanrekening van bemiddelingskosten voor de verhuring van een woning
Vanaf 17 augustus 2009 mogen de kosten van bemiddeling door een derde (bv. een vastgoedmakelaar)&nbs

2 Huurovereenkomst met vaste datum
Is tegenstelbaar aan een derde (meestal een eventuele koper van het gehuurde goed) die de bestaande

3 Uitzettingsbeding
Een huurovereenkomst kan in een uitzettingsbeding voorzien om de verhuurder het recht te geven de hu

4 Onderhuur
Bij een onderhuur verhuurt de huurder zelf een deel van de woning aan een andere persoon. Die andere

5 Renovatiecontract
Partijen kunnen bij het sluiten van de huurovereenkomst of later overeenkomen dat de huurder zich er

6 Woninghuurwet
Wet die van toepassing is op een schriftelijke huurovereenkomst betreffende een woning die door

7 Hoofdverblijfplaats
De plaats waar de natuurlijke persoon, eventueel met zijn gezin, effectief en op doorlopende wijze v

8 Waar moet u aan denken bij het huren of verhuren van een woning?
Iedereen wil van zijn huis een 'thuis' maken. Maar dit betekent niet dat u daarom een huis moet kope

9 Welke huurcontracten moeten authentiek opgesteld worden?
Er zijn verschillende wettelijke regelingen uitgewerkt die naargelang het geval van toepassing kunne

10 Wat zijn de voordelen van een geschreven huurovereenkomst?
Een huurovereenkomst komt tot stand van zodra verhuurder en huurder overeengekomen zijn om een bepaa

11 De huurwaarborg bij het afsluiten van een huurcontract.
Sinds jaren is het gebruikelijk (maar niet verplicht) dat de huurder bij het afsluiten van een huuro

12 Het grote nut van een plaatsbeschrijving bij het afsluiten van een huurcontract.
De plaatsbeschrijving is verplicht voor alle huurcontracten, met als enige uitzondering de pachtover

13 Opzeg van een huurovereenkomst voor een woning.
De huur neemt een einde: wanneer de duur voor dewelke zij is aangegaan verstrijkt of, in het ge

14 Welke kosten van onderhoud en herstelling zijn ten laste van de huurder en welke ten laste van de verhuurder?
Sinds de herziening van de huurwetgeving die in voege is getreden in 2007 is de plaatsbeschrijving v

15 Samenwonen : Wie huurt de woning?
Eén van u beiden heeft misschien een woning gehuurd en alleen het huurcontract ondertekend. D